logo NFOŚiGW

 

logo WDOŚiGW w Gdańsku

 

logo bip

 

Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. jest mechaniczno-biologiczną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych. Rocznie zakład przyjmuje i przetwarza ok. 60 000 Mg odpadów z terenu 12 gmin. Obszar ten zamieszkuje ponad 150 000 osób.
Spółka zajmuje się odbiorem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne. Głównym zadaniem zakładu jest zminimalizowanie ilości odpadów trafiających na składowisko dzięki skutecznej segregacji i odzyskowi jak największej ilości surowców wtórnych. Spółka świadczy również usługi odbioru odpadów od mieszkańców w ramach umów z gminami, oraz od klientów indywidualnych, instytucji i przedsiębiorstw. Ponadto zakład produkuje organiczny środek poprawiający właściwości gleby pod nazwą „Nowodworek”. Produkt ten jest wytwarzany z bioodpadów i posiada pozwolenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzanie do obrotu. Spółka prowadzi także działania z zakresu edukacji ekologicznej i współpracuje z wieloma instytucjami.

maszyna przesypująca piach

PSZOK

W prowadzonym przez nas punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK mogą Państwo legalnie i bezpłatnie przekazać nam odpady z gospodarstw domowych. Przyjmujemy i zagospodarowujemy m.in. elektrośmieci, materiały niebezpieczne oraz odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i odpady zielone.

tablica informacyjna pszok
pracownik idący w stronę koparki

Przetargi

Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór regularnie zleca zadania na organizację różnego rodzaju przedsięwzięć w zakresie działalności na rzecz ochrony środowiska. Zapraszamy do śledzenia aktualnych informacji na temat organizowanych przez nas przetargów i podpisywanych umów na realizację konkretnych zadań.

Inwestycje

Nasza działalność ukierunkowana jest na stały rozwój i promocję ochrony środowiska w regionie. W ramach działań podejmowanych w celu zwiększenia efektywności utylizacji odpadów skupiamy się m.in. na modernizacji naszego zakładu i wdrażaniu nowoczesnych technologii zagospodarowania odpadów i recyklingu.

duża szara hala

Bądź na bieżąco

Zapraszamy do bycia na bieżąco z naszymi aktualnościami. Zamieszczamy informacje na temat organizowanych przez nas aktualnych i planowanych wydarzeń.

Wirtualna wycieczka po nowej sortowni

Zapraszamy do obejrzenia wirtualnej wycieczki po nowoczesnej sortowni odpadów.

Trwa budowa nowego PSZOKU

Trwa budowa nowego PSZOKU oraz placu na odpady budowlane. Widać już kształt przyszłego budynku wagowego. 

Gminne Dożynki w Brusach

10 września 2023 r.  gościliśmy na Dożynkach Gminnych w Brusach. Wydarzenie przyciągnęło bardzo wielu mieszkańców i turystów.

Zrównoważona
gospodarka odpadami