logo NFOŚiGW

 

logo WDOŚiGW w Gdańsku

 

logo bip

 

Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. jest mechaniczno-biologiczną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych. Rocznie zakład przyjmuje i przetwarza ok. 60 000 Mg odpadów z terenu 12 gmin. Obszar ten zamieszkuje ponad 150 000 osób.
Spółka zajmuje się odbiorem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne. Głównym zadaniem zakładu jest zminimalizowanie ilości odpadów trafiających na składowisko dzięki skutecznej segregacji i odzyskowi jak największej ilości surowców wtórnych. Spółka świadczy również usługi odbioru odpadów od mieszkańców w ramach umów z gminami, oraz od klientów indywidualnych, instytucji i przedsiębiorstw. Ponadto zakład produkuje organiczny środek poprawiający właściwości gleby pod nazwą „Nowodworek”. Produkt ten jest wytwarzany z bioodpadów i posiada pozwolenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzanie do obrotu. Spółka prowadzi także działania z zakresu edukacji ekologicznej i współpracuje z wieloma instytucjami.

maszyna przesypująca piach

PSZOK

W prowadzonym przez nas punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK mogą Państwo legalnie i bezpłatnie przekazać nam odpady z gospodarstw domowych. Przyjmujemy i zagospodarowujemy m.in. elektrośmieci, materiały niebezpieczne oraz odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i odpady zielone.

tablica informacyjna pszok
pracownik idący w stronę koparki

Przetargi

Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór regularnie zleca zadania na organizację różnego rodzaju przedsięwzięć w zakresie działalności na rzecz ochrony środowiska. Zapraszamy do śledzenia aktualnych informacji na temat organizowanych przez nas przetargów i podpisywanych umów na realizację konkretnych zadań.

Inwestycje

Nasza działalność ukierunkowana jest na stały rozwój i promocję ochrony środowiska w regionie. W ramach działań podejmowanych w celu zwiększenia efektywności utylizacji odpadów skupiamy się m.in. na modernizacji naszego zakładu i wdrażaniu nowoczesnych technologii zagospodarowania odpadów i recyklingu.

duża szara hala

Bądź na bieżąco

Zapraszamy do bycia na bieżąco z naszymi aktualnościami. Zamieszczamy informacje na temat organizowanych przez nas aktualnych i planowanych wydarzeń.

Separator

Separator optyczny

Wracamy do spotkań z Panią Pauliną Misiak z firmy Eggersmann. Dziś dowiemy się jak działa separator optyczny i dlaczego jeden z separatorów nazywany jest policjantem.

Zimowe zdjęcia

Hu, hu, ha, nasza zima zła! A jednak nie jest aż taka zła. W zimowe poranki można wykonać piękne zdjęcia. Nawet sortownia wygląda zachwycająco😉

Wizyta pracowników AK NOVA

25 stycznia 2024r. gościliśmy pracowników firmy AK NOVA Sp. z o.o.

Zrównoważona
gospodarka odpadami