mask

Edukacja

laptop z różnymi ikonami Działalność Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór obejmuje również szeroko rozumianą edukację. Prowadzimy różnego rodzaju warsztaty, zajęcia oraz kampanie edukacyjne dla mieszkańców regionu ukierunkowane na problematykę ekologii.

Naszym celem, do którego dążymy na drodze realizacji zadań edukacyjnych, jest zwiększanie społecznej świadomości ekologicznej, ograniczanie ilości odpadów i poprawa czystości środowiska. Zależy nam nie tylko na zwróceniu uwagi na problem prawidłowej segregacji, ale również podkreślenie możliwości, jakie stwarza dla środowiska powtórne zagospodarowanie odpadów.

W działalności edukacyjnej podnosimy również kwestie takie jak: dzikie wysypiska i zagrożenia płynące z powstawania nielegalnych składowisk. Prowadzimy także kampanię edukacyjną ukierunkowaną na zapobieganie zmianom klimatycznym i ich skutkom. Uświadamiamy mieszkańców regionu, jak ich codzienne czynności i działania oddziałują na klimat i pokazujemy, w jaki sposób można zredukować emisję dwutlenku węgla.