mask

Sprzedaż surowców wtórnych

kartony zgniecione trzymane przez widłakaZapraszamy do złożenia oferty na:

„Odbiór surowców wtórnych z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze”

Przedmiotem oferty jest sprzedaż surowców wtórnych pochodzących z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych.

  • Wszystkie tworzywa sztuczne oraz papier, karton, tektura (mix) są zbelowane.
  • Surowce przeznaczone do sprzedaży znajdują się na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.
  • Istnieje możliwość zapoznania się z jakością surowca na miejscu.

 

Odbiór ilościowy odbywa się według wskazań:

  • wagi przenośnej do 1,5 Mg.

 

Składanie ofert:

Oferty należy składać na formularzu ofertowym (dostępny w plikach do pobrania) w formie pisemnej, drogą pocztową, elektronicznie (e-mailem) lub w drodze bezpośredniego doręczenia,
z dopiskiem: „Odbiór surowców wtórnych z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze”

 

Miejsce składania ofert:

Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.

Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dodatkowe warunki:

  • posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności (zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów),
  • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
  • Dostawca oczekuje od Odbiorcy ewentualnej deklaracji o przekazaniu dokumentów: DPR, DPO.

 

Pliki do pobrania:

  1. Formularz ofertowy
  2. Formularz ofertowy wersja edytowalna
  3. Ogólne zasady sprzedaży surowców wtórnych