mask

O nas

zdjęcie zakładu z góryZakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. jest mechaniczno-biologiczną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych. Rocznie instalacja przyjmuje i przetwarza ok. 60 000 Mg odpadów z terenu 12 gmin. Obszar ten zamieszkuje ponad 150 000 osób.
Zakład zajmuje się odbiorem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne. Głównym celem jest zminimalizowanie ilości odpadów trafiających na składowisko dzięki skutecznej segregacji i odzyskowi jak największej ilości surowców wtórnych. Spółka świadczy również usługi odbioru odpadów od mieszkańców w ramach umów z gminami, oraz od klientów indywidualnych, instytucji i przedsiębiorstw. Ponadto zakład produkuje organiczny środek poprawiający właściwości gleby pod nazwą „Nowodworek”. Produkt ten jest wytwarzany z bioodpadów i posiada pozwolenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzanie do obrotu. Spółka prowadzi także działania z zakresu edukacji ekologicznej i współpracuje z wieloma instytucjami.