mask

Świadczymy usługi w zakresie:

ludzie segregujący odpady

KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

  • posiadamy mechaniczno-biologiczną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych

ODBIÓR ODPADÓW

  • oferujemy odbiór odpadów z pojemników 120l, 240l i 1100l oraz kontenerów KP 7

SPRZEDAŻ POLEPSZACZA GLEBOWEGO

  • oferujemy sprzedaż środka poprawiającego właściwości gleby o nazwie „NOWODWOREK”

SPRZEDAŻ SUROWCÓW WTÓRNYCH

  • oferujemy odbiór surowców wtórnych pochodzących z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

  • prowadzimy PSZOK dla mieszkańców miasta i gminy Chojnice

EDUKACJA EKOLOGICZNA

  • prowadzimy zajęcia edukacyjne z zakresu gospodarki odpadami