mask

Do PSZOKu z dowodem!

Szanowni Mieszkańcy miasta i gminy Chojnice!
Uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z regulaminem funkcjonowania PSZOK (regulamin dostępny na stronie w zakładce PSZOK) przyjmowanie odpadów dostarczanych przez mieszkańców będzie możliwe po okazaniu:
- dokumentu potwierdzającego tożsamość
- adres zameldowania na terenie miasta lub gminy Chojnice (np. potwierdzenie dokonania opłat na odbiór odpadów komunalnych).