mask

PSZOK

Na potrzeby mieszkańców Miasta Chojnice i Gminy Chojnice rozbudowany został Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w którym mieszkańcy pozostawiać mogą odpady zebrane w sposób selektywny. Przyjęte odpady gromadzone będą w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach i pomieszczeniach wiat. W ramach inwestycji powstał budynek wagowy, 2 wagi, wiata na kontenery, wiata na surowce oraz zbiornik przeciwpożarowy. Wydzielone zostało również pomieszczenie na potrzeby utworzenia punktu ponownego użycia, tj. miejsca, do którego trafią przedmioty przywiezione przez mieszkańców, a które mogą służyć do dalszego wykorzystania.

 

PSZOK-1
PSZOK-2---wyroniajce
PSZOK-3
PSZOK-4
PSZOK-6
PSZOK-5

loga ue