mask

Sito bębnowe

Zamieszczamy kolejny film ze  zwiedzania naszej nowej sortowni. Dziś Pani Paulina Misiak z firmy Eggersmann opowie nam o sicie bębnowym. Wejście do sita jest specjalnie zabezpieczone niczym wejście do skarbca😉

Po wybraniu odpadów tarasujących i szkła materiał trafia na sito bębnowe, które rozdziela nam frakcje granulometrycznie. Otrzymujemy frakcję drobną do 40 mm, środkową 40-340 mm i „nadgabaryty", które przelatują przez sito. Bęben złożony jest z blach sitowych wyposażonych w odpowiednie oczka. Pierwszą frakcję – frakcję drobną przepuszczamy przez separator metali żelaznych. Separator metali żelaznych porusza się w przeciwnym kierunku w stosunku do taśmy podającej. Separator przyciąga elementy żelazne, które są następnie upuszczane na końcu przesypu.   Pozostałość jest odbierana taśmociągiem i doprowadzona do stacji automatycznego załadunku. Odpady większe niż 340 mm są odbierane taśmociągiem i kierowane do kabiny sortowniczej, gdzie jest możliwość wyciągnięcia surowców np. dużych kartonów czy foli. Nachylenie sita wynosi 4 stopnie, aby materiał grawitacyjnie poruszał się ku końcowi sita. Wejście do sita zabezpieczone jest specjalnym systemem kluczy, które trzeba wkładać w odpowiednie miejsca i w odpowiedniej kolejności.