mask

Uroczyste otwarcie rozbudowanej części zakładu

14 grudnia 2023r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej części zakładu i jednocześnie zakończenie projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.” W tym wyjątkowym dniu byli z nami:

 • Stanisław Lamczyk - Poseł na sejm X kadencji
 • Leszek Bonna - Wicemarszałek Województwa Pomorskiego
 • Krzysztof Pałkowski - Dyrektor Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
 • Marek Szczepański - Starosta Chojnicki

Reprezentanci Udziałowców Spółki:

 • Arseniusz Finster - Burmistrz Miasta Chojnice
 • Zbigniew Szczepański - Wójt Gminy Chojnice
 • Mariola Rodzeń - Sekretarz Gminy Brusy
 • Przemysław Biesek-Talewski - Burmistrz Czerska
 • Jacek Warsiński - Wójt Gminy Konarzyny
 • Ryszard Szybajło - Burmistrz Miasta Człuchów
 • Paweł Gibczyński - Wójt Gminy Człuchów
 • Wojciech Kallas - Burmistrz Debrzna
 • Piotr Zabrocki - Burmistrz Czarnego
 • Krzysztof Michałowski - Wójt Gminy Przechlewo


oraz członkowie Rady Nadzorczej Spółki, przedstawiciele służb i instytucji, przedstawiciele Wykonawców realizujących projekt rozbudowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o., samorządowcy, prezesi zakładów związanych z gospodarką odpadami, sołtysi sąsiadujących ze spółką miejscowości, przedstawiciele mediów, zaproszeni goście i pracownicy zakładu.

Przed uroczystością nasi goście mieli okazję zwiedzić nową sortownię. Oficjalne wydarzenie rozpoczęto powitaniem gości i prezentacją filmu, który został  specjalnie przygotowany na tę okazję. Potem nastąpiło symboliczne otwarcie rozbudowanej części zakładu poprzez uroczyste przecięcie wstęgi, którego dokonali przedstawiciele Wspólników Spółki, Wicemarszałek oraz Prezes Zarządu. Następnie Pan Marek Jankowski Prezes Zarządu złożył podziękowania wszystkim instytucjom i osobom zaangażowanym w realizację projektu.  Szczególne wyrazy wdzięczności skierowane były do NFOŚiGW, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Managera Projektu, Wykonawców realizujących zadanie, Udziałowców , Rady Nadzorczej i pracowników Spółki.  Zachęcamy do obejrzenia fotografii autorstwa Olka Knittera.

Otwarcie-2
Otwarcie-1
Otwarcie-3
Otwarcie-4
Otwarcie-5
Otwarcie-6
Otwarcie-7
Otwarcie-8
Otwarcie-10
Otwarcie-9
Otwarcie-12---wyrozniajce
Otwarcie-11
Otwarcie-13
Otwarcie-14
Otwarcie-15

loga ue