mask

Zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej w Koczale

28 marca w Szkole Podstawowej w Koczale odbyły się 3 lekcje edukacyjne na temat poprawnej gospodarki odpadam komunalnymi. Podczas spotkania z najmłodszymi klasami rozmawialiśmy o zasadach poprawnego segregowania odpadów. Natomiast podczas spotkań ze starszymi wychowankami szkoły skupiliśmy się na temacie stylu życia według zasad Zero Waste. Serdecznie dziękujemy kadrze pedagogicznej za zaproszenie i okazaną życzliwość.

koczala-01
koczala-02