mask

Zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej w Wyczechach

Podczas spotkania zostały omówione zasady poprawnej segregacji odpadów, najczęstsze błędy popełniane przez mies15 grudnia 2022r. w Szkole Podstawowej w Wyczechach odbyły się zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z klas 4-8. zkańców podczas segregacji odpadów oraz zagadnienia z zakresu podstaw recyklingu. Wychowankowie placówki zapoznali się również z działalnością zakładu przetwarzającego odpady oraz z procesem kompostowania odpadów komunalnych.

Dziękujemy pracownikom Szkoły za życzliwe przyjęcie.

Zdjęcia z tego wydarzenia dostępne są pod linkiem :

Post Facebook