mask

Zmiany w gospodarowaniu odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi

Informujemy, że Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw wprowadziła do ustawy o odpadach dodatkowy rozdział 6a dotyczący odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Zgodnie z artykułem 101a tego typu odpady będzie trzeba zbierać i dobierać selektywnie. Oznacza to , że wytwarzane odpady budowlane i rozbiórkowe będą musiały być segregowane na co najmniej sześć frakcji. Przepis wchodzi w życie od 01.01.2023 roku.

Więcej informacji zamieszczamy poniżej.

 

plakat Informacja!