mask

ZMIANY W GOSPODAROWANIU ODPADAMI BUDOWLANYMI I ROZBIÓRKOWYMI 2023

Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. informuje, iż w uchwalonej ustawie z 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu, znowelizowano m.in. zapisy paragrafu 19 ustawy z 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.
Oznacza to, że przesunięty zostanie  z 1 stycznia 2023 r. na 1 stycznia 2025  r.  termin wejścia w życie przepisów dotyczących  obowiązku selektywnego zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Powyższa zmiana ma zapewnić przedsiębiorcom dłuższy czas na dostosowanie działalności do wykonywania nowych obowiązków, w tym również na dostosowanie decyzji z zakresu gospodarki odpadami.